Náš tým

Kromě profesionality a odborného vzdělání lektora je velmi důležitá jeho schopnost přizpůsobit se potřebám studenta.

Mgr. Michaela Slaninová

Mgr. Michaela Slaninová

Lektorka anglického a německého jazyka

Absolventka Jihočeské univerzity, Pedagogické fakulty, oboru anglický a německý jazyk. Půlroční studijní pobyt v Kremsu na BORG, Dolní Rakousko. Zkušenosti s výukou od „předškoláku“ po seniory i s firemní kurzy. Název diplomové práce: Vyučování anglického jazyka u individuálních studentů (srovnání výuky jednotlivců a skupiny). "Čim více se zvyšuje počet našich studentů, tím více si uvědomuji, jak je každý člověk jiný a jak každý potřebuje specifický přístup."

Mgr. Lucie Kotěšovská, MA.

Mgr. Lucie Kotěšovská, MA.

Lektorka anglického jazyka

Absolvovala magisterské studium anglické a francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Akademický rok 2002/3 strávila na stipendijním pobytu na Mount Mercy College v Cedar Rapids ve Spojených Státech. Soustředila se zde především na studium britské a americké literatury a historie. Po zakončení studia na UP v roce 2005 byla přijata do master programu v oboru anglická literatura na University of Northern Iowa. Nyní se aktivně věnuje výuce angličtiny na všech úrovních pokročilosti a odbornosti a výuce českého jazyka pro cizince. Vyučuje na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České a překládá pro Jazykový Institut Praha.

Jiří Zeman

Jiří Zeman

lektor anglického jazyka

Studoval jsem na JČU, zkušenosti s učením jsem nabral díky spoustě inspirativních lidí na Gymnáziu v Krumlově, učím už jedenáct let, protože mi to pořád dělá radost a většinu času se u toho dobře bavím. Stejně tak věřím, že student se může něco naučit, jen když se baví a má z toho učení radost i on.

Mgr. Marie Hotařová

Mgr. Marie Hotařová

Lektorka francouzského a italského jazyka

francouzský jazyk učím rok a půl. Studovala jsem v Brně geografii a kulturní ekologii. Zároveň jsem byla členkou Francouské Aliance v Brně. Kromě účasti na jazykových kurzech jsem pomáhala s přípravou různých programů a akcí spojených s frankofonní kulturou. Po ukončení magisterského studia jsem pokračovala v roční specializaci ve Francii, na institutu v Paříží a na univerzitě v Montpellier. Kromě francouzštiny velmi dobře ovládám i italštinu. V průběhu mého vysokoškolského studia jsem strávila půl roku na stáži v toskánské Pise.

Mariana Sokolovská

Mariana Sokolovská

Lektorka anglického jazyka

Angličtinu jsem vystudovala na Lingvistické Univerzitě v Kyjevě. Absolvovala jsem studijní pobyt v USA. Učila jsem děti a dospělé víc než 15 let na různých typech škol. Tato práce mě stále inspiruje. V roce 2017 jsem se přistěhovala s rodinou do České Republiky a teď mám neocenitelné zkušenosti. Učím české studenty a jsem z této práce nadšená, protože jsem potkala velké množství úžasných lidí.

Mgr. Michala Kutláková, Ph.D

Mgr. Michala Kutláková, Ph.D

Lektorka německého jazyka

Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor německý jazyk – český jazyk a literatura pro střední školy. Absolvovala dvousemestrální pobyt na Technische Universität Dresden, SRN. V roce 2015 úspěšně zakončila doktorské studium na FF JU v Českých Budějovicích a v současnosti se kromě výuky němčiny věnuje i výuce češtiny jako cizího jazyka. Ráda svým studentům pomůže zlepšit jejich jazykové dovednosti.

Christian Farrell

Christian Farrell

Lektor anglického jazyka

M.A. (San Francisco Art Institute – philosophy and religion studies) I am from San Francsico, California where I worked as a university professor at the San Francisco Art Institute. I have been living in Cesky Krumlov for the last five years teaching English as a second language. I love teaching.

Aly Djiba

Aly Djiba

Lektor francouzského jazyka

V České republice vyučuji francouzštinu od září 2008 na gymnáziu a v dalších jazykových institucích. Mám přednášky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity o Frankofonním světě. Původním vzděláním jsem historik a geograf a pocházím ze Senegalu.

Mgr. Gabriela Hofner Pilařová

Mgr. Gabriela Hofner Pilařová

Lektorka německého jazyka

Německý jazyk jsem vystudovala na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. S výukou mám bohaté zkušenosti, které jsem získávala prakticky na všech typech škol - základní, střední i vysoké. Kromě výuky jsem také působila jako zkušební komisařka při organizaci mezinárodních jazykových zkoušek Österreichisches Sprachdiplom při Jihočeské univerzitě a jako překladatelka a tlumočnice jsem se účastnila mezinárodních projektů při Zemědělské fakultě JU. Německý jazyk pro mne není jen práce, ale i celoživotní koníček.

Bc. Tereza Vondrů

Bc. Tereza Vondrů

Lektorka německého jazyka

Žila jsem sedm let v Německu, vyrostla jsem dvoujazyčně a německý jazyk je můj druhý mateřský jazyk. Jsem absolventkou oboru učitelství pro mateřské školy na Jihočeské univerzitě a mou bakalářskou práci jsem psala právě na téma bilingvismus. Po dobu mého studia jsem získala Sprachdiplom a také různá ocenění od Goethe-Institutu. Němčině se věnuji již několik let formou překladů, doučování a kurzů. Mám ráda jazyky a práci s lidmi. Jsem ráda, že díky jazkové škole mám možnost obě mé záliby propojit a dělat práci, která mě naplňuje a baví.