Jazykový audit

Firmy se na nás často obracejí, abychom provedli tzv. jazykový audit nebo-li prověření jazykových znalostí daného zaměstnance. Firma tak od nás získá kvalifikovanou zpětnou vazbu o tom, zda je jejich zaměstnanec schopen komunikovat na potřebné úrovni a na jaké jazykové úrovni se nachází podle Evropského referenčního rámce.