Odborné překlady 

Zajišťujeme odborné překlady z anglického jazyka do českého a naopak

 

například z oblasti obchodu, lékařství, kultury a vzdělávání

(včetně formulářů a jiných dokumentů)