Strategie

  • Soustředíme se na výuku na Českokrumlovsku, Lipensku a Kaplicku, okrajově v Českých Budějovicích, po individuální dohodě i v dalších lokalitách.

 

  • Náš kvalifikovaný a roky budovaný tým bývá průběžně testován a důkladně jsou prověřovány schopnosti jednotlivých lektorů vést výuku. Tím garantujeme našim klientům vysoký standard služeb. Klademe důraz na kreativní a individuální přístup lektorů k výuce.

 

  • V průběhu studia jsou studenti testováni, aby měli přehled o nabytí nových znalostí. Na konci semestru probíhá komplexní opakování a testování. Na závěr semestru obdrží student hodnocení svých jazykových kompetencí, na požádání také certifikát o absolvování kurzu.